Trg Ljudevita Gaja 7
31000 Osijek
info@efos.management
sstjepa@efos.hr
+385 31 224 473 (Osijek)
+385 91 130 1962 (Slav. Brod)


Poslijediplomski doktorski studij ``Management``


Doktorski studij traje 3 godine (180 ECTS bodova) i njegovim završetkom student stječe titulu doktora znanosti iz područja ekonomije (dr. sc.).

Završetkom doktorskoga studija, studenti su osposobljeni za rad na znanstveno-istraživačkim projektima, korištenje naprednih znanstvenih metoda, kao i za kreiranje i vrednovanje novih činjenica, za izražavanje osobnoga i profesionalnoga autoriteta te za preuzimanje etičke i društvene odgovornosti za uspješnost provođenja istraživanja, za društvenu korisnost rezultata istraživanja, kao i za posljedice tih istraživanja.


PRIJAVA

Prijava na poslijediplomski doktorski studij ``Management``

Detaljne upute za prijavu na poslijediplomski doktorski studij ``Management`` pogledajte na sljedećoj poveznici.


DOKTORSKI STUDIJ

Prvi poslijediplomski doktorski studij “Management” sam je vrh obrazovnog programa Ekonomskog fakulteta u Osijeku. U duhu Bolonjskog procesa Ekonomski fakultet u Osijeku je na polju managementa ostvario jedinstvenu vertikalu. Započeo je s preddiplomskim studijem nastavio s diplomskim studijem, a sada nudi specijalistički poslijediplomski studij “Organizacija i management” i za najambicioznije kandidate doktorski program “Managementa” u kojemu se susreće svijet prakse sa svijetom teorije.

Premda su resursi koji stoje studentima na Ekonomskom fakultetu u Osijeku ogromni, doktorski program će namjerno biti mali. Svake godine će se primati manje od 25 studenata iz širokog skupa zainteresiranih kandidata.


INTELEKTUALNI IZAZOV

Studenti koji će biti prihvaćeni u doktorski program „Managementa“ na Ekonomskom fakultetu u Osijeku naći će se u intenzivnom intelektualnom okruženju koje zahtijeva punu angažiranost u studiju.

Poslijediplomski studij se u rasporedu prilagođava volji studenata. Oblik održavanja predavanja jedan tjedan u mjesecu (subota i nedjelja su slobodni) omogućava studentima u Osijeku i našim centrima u Slavonskom Brodu i Poreču posjećivanje predavanja i održavanja međusobnih prijateljskih veza i suradnje. Obnovljeni i modernizirani Ekonomski fakultet u Osijeku pruža mogućnost korištenja informacijske tehnologije.VRIJEDNOSTI

Vrijednost studiranja managementa ne može biti precijenjeno. Koji god je vaš životni interes u životu i radu, koja god su vaša buduća nadanja, želje i ciljevi, management će vam pomoći da ih slijedite. Menedžmentske vještine su potrebne svakome koji se nalazi na vrhunskoj poziciji.

Na primjer vrhunske pozicije u proizvodnji, trgovini, zdravstvu, obrazovanju, pravu, neprofitnim, rekreacijskim i znanstvenim organizacijama uključuju managersku odgovornost. Menedžment je jednako tako primjenjiv u samozapošljavanju, malom poslu, nacionalnom poslu, vladinim organizacijama i multinacionalnim kompanijama.
Općenito o studijuPoslijediplomski doktorski studij Ekonomskog fakulteta u Osijeku
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Znanstveno područje: Društvene znanosti
Polje: Ekonomija
Grana: Management i upravljanje

Nositelj studija: Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Voditelj studija: Prof. dr. sc. Željko Turkalj
Pomoćnik voditelja studija: izv. prof. dr.sc. Jerko Glavaš

  • mjesto gdje teorija i praksa postaju jedno,
  • suradnja sa eminentnim ustanovama i renomiranim poslovnim partnerima,
  • profiliranje stručnjaka koji će svojim zavidnim znanjima doprinijeti razvoju gospodarstva i društva općenito,
  • svladavanju izazova inter i transdisciplinarnog znanstvenoistraživačkog osposobljavanja i obučavanja,
  • po završetku studija polaznici stječu zvanje akademskog stupnja doktora znanosti (PhD) iz znanstvenog područja Društvene znanosti u polju Ekonomije, grani Management i upravljanje
PRAVILA ZA IZVEDBU STUDIJAPRIJAVA NA STUDIJ


Želite postati manager?


Bez obzira što činimo i tko smo, sigurno upravljamo stvarima, ali smo sami upravljani. Postoje ljudi čija je uloga da rukovode, upravljaju, ohrabruju i organiziraju sve te aktivnosti. Ili želite postati sam sebi šef, poduzetnik?

Ako ste se opredijelili za te uloge kod nas možete slušati Management ljudskih resursa, Operacijski management, Strategijski menedžment koji vas pripremaju za karijeru managera ili poduzetnika.


Partnerske institucije

University of Pforzheim

Ekonomski fakultet u Mostaru

Giessen Friedberg University

Augsburg College


Struktura i organizacija doktorskog programa

Doktorski sveučilišni studij traje tri godine, odnosno šest semestara. Nastava se održava tijekom 1. semestra, a u 2., 3., 4., 5. i 6. semestru predviđeni su znanstvenoistraživački rad, izrada disertacije i izvannastavne aktivnosti.

ECTS bodovi tijekom poslijediplomskog doktorskog studija prikupljaju se aktivnostima koje su svrstane u 6 grupa, od kojih su prve 4 obavezne, a 2 posljednje dopunske.


Obavezne grupe aktivnosti

1. Obavezni i izborni moduli

2. Znanstveno usavršavanje

3. Znanstvena prezentacija

4. Disertacija


Dopunske grupe aktivnosti

1. Stručne aktivnosti

2. Nastavne aktivnosti


Iz svake obavezne grupe student mora skupiti određeni minimalni broj ECTS bodova. Pošto je suma minimalnog broja ECTS bodova iz obaveznih grupa 140, jasno je da student preostalih 40 bodova mora skupiti iz tih istih grupa ili iz grupa dopunskih aktivnosti.

Tijekom svakog pojedinog semestra student je dužan sakupiti minimalno novih 20 ECTS bodova ili tijekom svake godine kumulativno minimalno 2/3 ukupno predviđenih ECTS bodova. To znači da je za upis u drugu godine student dužan skupiti najmanje 40 ECTS bodova, a za upis u treću godinu najmanje 80 ECTS bodova.


Kontakt


Ekonomski fakultet u Osijeku
Trg Ljudevita Gaja 7
31000 Osijek
tel. 031/224-473

Prof.dr.sc. Željko Turkalj
Voditelj poslijediplomskog doktorskog studija “Management”
email: turkalj@efos.hr
tel. 031/22 44 65; 031/ 22 44 00

Izv. prof. dr. sc. Jerko Glavaš
Pomoćnik voditelja poslijediplomskog doktorskog studija “Management”
email: jerko.glavas@efos.hr
tel. 031/ 22 44 082

Za pristupnike Brodsko – posavske regije:
Kontakt osoba: doc. dr.sc. Milan Stanić
Veleučilište u Slavonskom Brodu
Tel. 091/130 1962

Mr.sc. Slobodanka Stjepanović
Voditeljica Referade poslijediplomskih studija

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.