Trg Ljudevita Gaja 7
31000 Osijek
info@efos.management
sstjepa@efos.hr
+385 31 224 473 (Osijek)
+385 91 130 1962 (Slav. Brod)


efos-logotip

Ekonomski fakultet u Osijeku

Ekonomski fakultet u Osijeku, razvojno gledajući, nastao je transformacijom Centra za ekonomske studije. Centar za ekonomske studije osnovan je 25. lipnja 1959. u Osijeku kao jedinica Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Na početku prve godine djelovanja u Centru za ekonomski studij u Osijeku upisalo se ukupno 293 studenta. Nakon dvije godine, tj. 14. lipnja 1961. Centar za ekonomski studij transformira se u Ekonomski fakultet u Osijeku. Osnivanjem Sveučilišta u Osijeku (1975.) Ekonomski fakultet u Osijeku postaje njegova članica. Ekonomski fakultet u Osijeku sve do 1999. ima ubrzani rast i sa stajališta broja upisanih studenata, polaznika poslijediplomskog studija, doktoranata i nastavnog osoblja.

Fakultet će pri tome težiti k pozicioniranju prema autonomnom, modernom, komparativno kompetentnom fakultetu, bliskom europskoj i svjetskoj kvaliteti nastavnog i znanstvenoistraživačkog rada. Rezultirat je to ponajprije iz oživljavanja i znakovitog podizanja razine međunarodne suradnje, u čemu će u mnogo većoj sudjelovati i studenti svih godišta. Od studenata koji se na Fakultet upisuju zbog toga se očekuje aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu, samoinicijativnost i osobito zanimanje za praktičnu primjenu stečenih ekonomskih znanja, kao i korištenje svih mogućnosti koje, uz poznavanje stranih jezika, pružaju suvremene informatičke tehnologije. Fakultet će im u tom pravcu pružiti maksimalno moguću pomoć.

O FAKULTETUKATEDRE


OSNOVAN:

1959 – Centar za ekonomske studije, kao jedinica Ekonomskog fakulteta u Zagrebu

 

POPULACIJA:

preko 6.600 diplomiranih studenata. Trenutno na Fakultetu studira oko 1.600 redovitih studenata


AKREDITACIJE:

CEEMAN Institutional Members, EDUNIVERSAL Business Schools, Webometrics

 

KATEDRE:

Katedra za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju, Katedra za management, organizaciju i poduzetništvo, Katedra za marketing, Katedra za financije i računovodstvo, Katedra za kvantitativne metode i informatiku, Katedra interdisciplinarnih kolegija,


Zašto studirati na Ekonomskom fakultetu u Osijeku?

Ekonomski fakultet u Osijeku najveći je fakultet na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera, osnovan prije više od 55 godina. Ono što Ekonomski fakultet u Osijeku čini drugačijim od ostalih su brojne mogućnosti koje pruža; veliki broj studijskih programa, veliki broj vannastavnih aktivnosti, u kojima studenti povezuju teoriju i praksu, brojni znanstveni i stručni projekti te veliki broj poslova i zanimanja, koji se mogu raditi nakon završetka studija.

Znanstveno-istraživačka djelatnost

Znanstvenoistraživačka djelatnost neodvojiv je dio aktivnosti Ekonomskoga
fakulteta u Osijeku kao temelja budućega razvoja Fakulteta i u njegovom
nastavnom smislu.

Popularizacija znanosti

Aktivnosti i projekti popularizacije znanosti važan su dio znanstvenoistraživačkoga
rada Ekonomskoga fakulteta u Osijeku, kroz koji se rezultati znanstvenih
istraživanja čine dostupnima široj javnosti.

Suradnja s Hrvatskom udrugom poslodavaca

Ekonomski fakultet u Osijeku u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca omogućava studentima primjenu naučenih teorijskih znanja, razvijanje postojećih i dodatnih znanja i vještina.

Pravno-ekonomska klinika

Pravni i Ekonomski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku su,
uz potporu poduzetničkoga inkubatora BIOS, Centra za poduzetništvo Osijek,
osječkih odvjetnika i Odvjetničke komore u Osijeku,

Ured za studente s invaliditetom

Iako je broj studenata s invaliditetom na Ekonomskome fakultetu u Osijeku
malen, u odnosu na ukupan broj upisanih studenata, Ekonomski fakultet u
Osijeku čini značajan iskorak u pružanju potpore studentima s invaliditetom
s ciljem njihove prilagodbe u akademskoj zajednici.

Udruga ALUMNI EFOS

Udruga Alumni EFOS osnovana je u veljači 2015. godine s ciljem izgradnje i
održavanje veze između Ekonomskoga fakulteta u Osijeku i njegovih bivših
studenata.


autom

Pješice

autobusom

vlakom

biciklom

Trg Ljudevita Gaja 7, Osijek