Trg Ljudevita Gaja 7
31000 Osijek
info@efos.management
sstjepa@efos.hr
+385 31 224 473 (Osijek)
+385 91 130 1962 (Slav. Brod)

apply now


Što je potrebno za prijavu?

Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) mogu upisati pristupnici koji imaju:

 • završen odgovarajući sveučilišni dodiplomski studij u četverogodišnjem trajanju iz područja društvenih znanosti, polje: ekonomija ili pravo
 • završen sveučilišni dodiplomski studij koji ne spada u područje društvenih znanosti (polje: ekonomija ili pravo)  s obvezom polaganja razlikovnih ispita
 • završen sveučilišni diplomski studij iz područja društvenih znanosti, polje: ekonomija ili pravo
 • završen sveučilišni diplomski studij koji ne spada u područje društvenih znanosti (polje: ekonomija ili pravo)  s obvezom polaganja razlikovnih ispita

Dokumenti i drugi prilozi potrebni uz  prijavu na natječaj:

 • popunjeni obrazac prijave (prijavnice možete preuzeti u PDF verziji)
 • ovjerena preslika diplome o završenom studiju
 • prijepis ocjena o položenim ispitima dodiplomskog studija ili dopunska isprava preddiplomskog i diplomskog studija s prosjekom ocjena
 • preporuke dva sveučilišna profesora, ukoliko je prosjek ocjena niži od 3,51
 • domovnica (može i iz sustava e-građanin)
 • rodni list (može i iz sustava e-građanin)
 • dvije fotografije (4×6)
 • životopis

Prijavnica za poslijediplomski doktorski studij "Management"

Poveznica za preuzimanje – preuzmite dokument u PDF verziji, popunite ga, potpišite i pošaljite na info@efos.management ili sstjepa@efos.hr

Prijavnica za poslijediplomski specijalistički studij OIM

Poveznica za preuzimanje – preuzmite dokument u PDF verziji, popunite ga, potpišite i pošaljite na info@efos.management ili sstjepa@efos.hr


Referada poslijediplomskih studija

Natječaji su otvoreni 30 dana od dana objavljivanja.

Prijave s dokumentima se podnose osobno ili šalju poštom na adresu:

Ekonomski fakultet u Osijeku
Gajev trg 7, 31 000 Osijek
Uz naznaku Natječaj za upis na poslijediplomski studij


DODATNE OBAVIJESTI MOŽETE DOBITI NA:

TEL +385 31 224 473
MOB +385 91 224 4021

ili putem emaila:
info@efos.management
* Napomena:

Pri upisu na studij, svaki doktorand pismeno izjavljuje hoće li studirati u punom radnom vremenu ili s dijelom radnog vremena. Studij u punom radnom vremenu odnosi se na doktorande koji puno radno vrijeme posvećuju ispunjavanju obveza koje zahtijeva doktorski studij. Doktorand koji studira s dijelom radnog vremena mora priložiti izjavu da mu raspoloživo radno vrijeme omogućava ispunjenje studentskih obveza prema planu studija.

Doktorski studij u punome radnom vremenu u pravilu traje tri godine, a iz opravdanih razloga, o kojima odlučuje vijeće doktorskog studija, može se, uz obrazloženje, produžiti do pet godina.

Studij s dijelom radnog vremena traje najviše pet godina, a iz opravdanih razloga, o kojima odlučuje vijeće doktorskog studija, može se, uz obrazloženje, produžiti do sedam godina. Po isteku osam godina od upisa, doktorand gubi pravo obrane doktorskog rada.