Trg Ljudevita Gaja 7
31000 Osijek
info@efos.management
sstjepa@efos.hr
+385 31 224 473 (Osijek)
+385 91 130 1962 (Slav. Brod)

Uspješna obrana doktorskog rada Ines Škoko

Uspješna obrana doktorskog rada Ines Škoko

Obrana doktorske disertacije naslova: “Upravljanje ljudskim resursima u organizaciji privatnih zdravstvenih ustanova“, Ines Škoko, univ. spec. oec., pristupnice poslijediplomskog doktorskog studija Management.

Čestitamo kolegici Škoko na uspješnoj obrani doktorske disertacije!

Share