Trg Ljudevita Gaja 7
31000 Osijek
info@efos.management
sstjepa@efos.hr
+385 31 224 473 (Osijek)
+385 91 130 1962 (Slav. Brod)

Category: Novosti


Uspješna obrana završnog rada pristupnika Maria Mutavdžića

Na temelju članka 41. Statuta Ekonomskog fakulteta u Osijeku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i sukladno člancima 11., 12. i 13. Pravilnika o prijavi i obrani završnog rada i polaganja završnog ispita na poslijediplomskim specijalističkim studijima Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta u Osijeku (u daljnjem tekstu: Fakultetsko vijeće) na 9. sjednici u akademskoj godini 2016./2017. godini održanoj 7. srpnja 2017. godine pod točkom 16. dnevnog reda donijelo je sljedeću ODLUKU o imenovanju Povjerenstva za obranu završnog rada naslova: “Upravljanje projektom energetske učinkovitosti višestambene zgrade“, Maria Mutavdžića,......

Opširnije...


Poziv na predavanje
Novosti |
20/04/2017

Poziv na predavanje

POZIV Pozivate se na predavanje na   Poslijediplomskom doktorskom studiju Management,  koje će se održati u Vijećnici, na  Ekonomskom fakultetu u Osijeku, a prema slijedećem rasporedu: Dan Datum Vrijeme Predmet Profesor...


Poziv na predavanje
Novosti |
25/03/2017

Poziv na predavanje

Pozivate se na predavanje na  Poslijediplomskom doktorskom studiju Management i Poslijediplomskom specijalističkom studiju Organizacija i management, koje će se održati u Vijećnici, na  Ekonomskom fakultetu u Osijeku, a prema slijedećem rasporedu: Dan...


Poziv na predavanje u Osijeku i Sl. Brodu
Novosti |
13/03/2017

Poziv na predavanje u Osijeku i Sl. Brodu

Pozivate se na predavanje na   Poslijediplomskom doktorskom studiju Management i Poslijediplomskom specijalističkom studiju Organizacija i management koje će se održati u Vijećnici, na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, a prema slijedećem...


Reakreditacija doktorskih studija EFOS-a
Novosti |
07/02/2017

Reakreditacija doktorskih studija EFOS-a

Poštovani studenti, doktorski studiji Ekonomskog fakulteta u Osijeku (doktorski studij Menadžment i doktorski studij Poduzetništvo i inovativnost) prolaze kroz proces akreditacije od strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Ovim...