Trg Ljudevita Gaja 7
31000 Osijek
info@efos.management
sstjepa@efos.hr
+385 31 224 473 (Osijek)
+385 91 130 1962 (Slav. Brod)

Održana doktorska radionica poslijediplomskog doktorskog studija “Management”

EFOS Management - doktorska radionica

Na temelju Pravilnika o poslijediplomskim studijima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i u skladu s člankom 9., stavak 3 i 7, te člankom 42., stavak 3,4 i 5. istoga Pravilnika održana je Doktorska radionica poslijediplomskog doktorskog studija “Management” Ekonomskog fakulteta u Osijeku dana 20. lipnja 2017.godine s početkom u 17.00 sati u Vijećnici Ekonomskog fakulteta u Osijeku.

Na doktorskoj radionici je ukupno prezentirano 7 tema doktorskih disertacija uz prisutstvo mentora, komentora, profesora poslijediplomskog doktorskog studija te ostalih studenata.

Prisutni profesori: Prof.dr.sc. Mato Bartoluci,  izv.prof.dr.sc. Boris Crnković,  doc.dr.sc. Ivana Fosić,  izv.prof.dr.sc. Jerko Glavaš,  izv.prof.dr.sc. Željko Požega,  prof.dr.sc. Antun Šundalić, prof.dr.sc. Zdravko Tolušić,  prof.dr.sc. Željko Turkalj (voditelj studija).

Prezentirane su sljedeće teme doktorskih disertacija:

  1. mr. sc. Natko Klanac, “Strateško pozicioniranje tvrtki kroz sustav nagrađivanja i poticanje inovacija”;
  2. Zrinka Starešinić, univ.spec.oec., “Primjena načela održivog razvoja turizma u nacionalnim parkovima” ;
  3. Ana Trusić, mag.oec., “Organizacijski aspekti apsentizma kao prediktora fluktuacije zaposlenika” ;
  4. Zrinka Tolušić, univ.spec.oec., “Modeli organizacije i upravljanja lovstvom u Republici Hrvatskoj” ;
  5. Marko Markić, mag.oec., “Utjecaj upravljanja znanjem na organizacijske performanse poduzeća” ;
  6. Ana Skledar Ćorluka, univ.spec.oec., “Razvoj socijalnih kompetencija kroz studij ekonomije kao ključnih čimbenika dugoročne zapošljivosti” ;
  7. Žarko Stilin, univ.spec.oec., “Politički marketing u digitalnom okruženju”.
Share