Trg Ljudevita Gaja 7
31000 Osijek
info@efos.management
sstjepa@efos.hr
+385 31 224 473 (Osijek)
+385 91 130 1962 (Slav. Brod)


Popis predmeta i nastavnika


Profesori i predmeti doktorskog programa
Obvezni kolegiji u 1. semestru

Upravljanje projektima

1.1. Ciljevi predmeta Identificirati znanja i steći uvid u opća (i posebna) znanja potrebna za upravljanje projektima na način općeprihvaćene dobre prakse Usvojiti zajednički (standardizirani) leksikon – rječnik koji se koristi u opisu i praksi PM-a...

efos.management
1101 Viewers
Management ljudskih resursa

1.1.      Ciljevi predmeta Objasniti princip managementa ljudskih resursa, važnost kvalitete dobrog managementa ljudskih resursa Upoznati studente s mogućnostima razumijevanja kulturnih, nacionalnih i organizacijskih aspekata koji utječu na upravljanje ljudskim resursima Raspravljati o procesima vezanim za...

efos.management
1198 Viewers

Profesori i predmeti doktorskog programa
Izborni kolegiji