Trg Ljudevita Gaja 7
31000 Osijek
info@efos.management
sstjepa@efos.hr
+385 31 224 473 (Osijek)
+385 91 130 1962 (Slav. Brod)


Kontaktirajte nas

Kontakt za poslijediplomski specijalistički studij Organizacija i management i poslijediplomski doktorski studij Management

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Ekonomski fakultet u Osijeku
Gajev trg 7, 31000 Osijek
Hrvatska (Croatia)
OIB: 52778515544
VAT: HR52778515544

Žiro račun fakulteta: Addiko Bank, Zagreb, Slavonska avenija 6
IBAN: HR43 2500 0091 1020 1337 6
SWIFT: HAABHR22


  • TEL: +385 31 224 400
    FAX: +385 31 211 604
    Email: info@efos.management
    Adresa: Trg Ljudevita Gaja 7, Osijek

Voditelj studija:
Prof.dr.sc. Željko Turkalj
turkalj@efos.hr

Pomoćnik voditelja studija:
Izv. prof. dr. sc. Jerko Glavaš
jerko.glavas@efos.hr
+385951965719

REFERADA POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA

+385 31 224 473

VELEUČILIŠTE SLAVONSKI BROD
DOC. DR. SC. MILAN STANIĆ

+385 91 130 1962