Trg Ljudevita Gaja 7
31000 Osijek
info@efos.management
sstjepa@efos.hr
+385 31 224 473 (Osijek)
+385 91 130 1962 (Slav. Brod)

Lista kandidata koji zadovoljavaju uvjete Natječaja za upis na PDDS “Management”

Lista kandidata koji zadovoljavaju uvjete Natječaja za upis na PDDS "Management"

Poštovani,

ovim putem objavljujemo listu pristupnika/ca koji zadovoljavaju sve uvjete za upis u XI. generaciju studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija “Management” u akademskoj godini 2017./2018. Detaljnjije informacije će kandidati dobiti putem elektroničke pošte u narednih nekoliko dana.

Sve eventualne upite kandidati mogu uputiti na adresu Referade poslijeediplomskih studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.ili osobno na voditelja i pomoćnika voditelja Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija “Management”.

PDDS Management rang lista by IMR Conference on Scribd

Share