Trg Ljudevita Gaja 7
31000 Osijek
info@efos.management
sstjepa@efos.hr
+385 31 224 473 (Osijek)
+385 91 130 1962 (Slav. Brod)

Natječaj za upis na Poslijediplomski doktorski sveučilišni studij “Management”

Natječaj za upis na Poslijediplomski doktorski sveučilišni studij "Management"

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Osijek, Gajev trg 7

raspisuje

NATJEČAJ

za upis studenata na Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Management“ u akademskoj godini 2017/2018. za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija (dr. sc.)

Poslijediplomski sveučilišni studij „Management“ izvodi se u punom radnom vremenu ili s dijelom radnog vremena i traje tri godine. Ispunjenjem svih propisanih uvjeta i javnom obranom doktorske disertacije stječe se 180 ECTS bodova i akademski stupanj doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija (dr. sc.).

UVJETI UPISA:

Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) mogu upisati pristupnici koji imaju:

 • završen odgovarajući sveučilišni dodiplomski studij u četverogodišnjem trajanju iz područja društvenih znanosti, polje: ekonomija ili pravo
 • završen sveučilišni dodiplomski studij koji ne spada u područje društvenih znanosti (polje: ekonomija ili pravo)  s obvezom polaganja razlikovnih ispita
 • završen sveučilišni diplomski studij iz područja društvenih znanosti, polje: ekonomija ili pravo
 • završen sveučilišni diplomski studij koji ne spada u područje društvenih znanosti (polje: ekonomija ili pravo)  s obvezom polaganja razlikovnih ispita

Visina školarine: 17.000,00 kn po semestru (plaćanje  1. obroka prilikom upisa na studij, a preostalih pet obroka prilikom upisa svakog pojedinog semestra  na žiro račun Fakulteta:   IBAN HR4325000091102013376  poziv na broj 230100-OIB)

Dokumenti i drugi prilozi potrebni uz  prijavu na natječaj:

 • popunjeni obrazac prijave (poveznica za preuzimanje)
 • ovjerena preslika diplome o završenom studiju
 • prijepis ocjena o položenim ispitima dodiplomskog studija ili dopunska isprava preddiplomskog i diplomskog studija s prosjekom ocjena
 • preporuke dva sveučilišna profesora, ukoliko je prosjek ocjena niži od 3,51
 • domovnica (može i iz sustava e-građanin)
 • rodni list (može i iz sustava e-građanin)
 • dvije fotografije (4×6)
 • životopis

Rok za podnošenje prijava je  14. studenoga 2017. godine.

Prijave s dokumentima se podnose osobno ili šalju poštom na adresu: Ekonomski fakultet u Osijeku, Gajev trg 7, 31 000 Osijek, Uz naznaku Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni studij „Management“

Kriteriji za odabir pristupnika: Odabir polaznika vrši se prema visini prosjeka ocjena na diplomskom studiju, motivacijskog intervjua, te  postojećim istraživačkim i znanstvenim  referencama ukoliko ih pristupnik ima.

Voditelj studija:  prof.dr.sc. Željko Turkalj, telefon: 031/224-465

Pomoćnik voditelja studija: izv.prof.dr.sc. Jerko Glavaš, telefon: 095/196 57 19, e-mail: jglavas@efos.hr

Dodatne obavijesti pristupnici mogu dobiti na telefone: 031/224-473; 031/224-498; ili e-mail: sstjepa@efos.hr

Informacije o Poslijediplomskom sveučilišnom studiju „Management“ objavljene su na Internet stranici studija, direktan link: efos.management/doktorski-studij-management

Share