Trg Ljudevita Gaja 7
31000 Osijek
info@efos.management
sstjepa@efos.hr
+385 31 224 473 (Osijek)
+385 91 130 1962 (Slav. Brod)

Uspješna obrana završnog rada Ivana Maričića, univ.spec.oec.

Uspješna obrana završnog rada Ivana Maričića, univ.spec.oec.

Na temelju članka 41. Statuta Ekonomskog fakulteta u Osijeku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i sukladno člancima 11., 12. i 13. Pravilnika o prijavi i obrani završnog rada i polaganja završnog ispita na poslijediplomskim specijalističkim studijima Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta u Osijeku (u daljnjem tekstu: Fakultetsko vijeće) na 1. sjednici u akademskoj godini 2017./2018. godini održanoj 19. listopada 2017. godine pod točkom 13. dnevnog reda donijelo je sljedeću

ODLUKU o imenovanju Povjerenstva za obranu završnog rada naslova: “Uloga središnje riznice u učinkovitom upravljanju novčanim tijekovima“, Ivana Maričića, pristupnika poslijediplomskog specijalističkog studija Organizacija i management.

Povjerenstvo na obrani rada: izv. prof. dr. sc. Jerko Glavaš (predsjednik Povjerenstva); izv. prof. dr. sc. Ivo Mijoč (član i mentor); doc. dr. sc. Ivan Kristek (član), Ana Zrnić, mag. oec. (zapisničar).

Čestitamo kolegi Ivanu Maričiću, univ.spec.oec. na uspješnoj obrani završnog rada.

 

Share