Trg Ljudevita Gaja 7
31000 Osijek
info@efos.management
sstjepa@efos.hr
+385 31 224 473 (Osijek)
+385 91 130 1962 (Slav. Brod)

Uspješna obrana završnog rada pristupnika Maria Mutavdžića

Uspješna obrana završnog rada pristupnika Maria Mutavdžića

Na temelju članka 41. Statuta Ekonomskog fakulteta u Osijeku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i sukladno člancima 11., 12. i 13. Pravilnika o prijavi i obrani završnog rada i polaganja završnog ispita na poslijediplomskim specijalističkim studijima Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta u Osijeku (u daljnjem tekstu: Fakultetsko vijeće) na 9. sjednici u akademskoj godini 2016./2017. godini održanoj 7. srpnja 2017. godine pod točkom 16. dnevnog reda donijelo je sljedeću

ODLUKU o imenovanju Povjerenstva za obranu završnog rada naslova: “Upravljanje projektom energetske učinkovitosti višestambene zgrade“, Maria Mutavdžića, pristupnika poslijediplomskog specijalističkog studija Organizacija i management.

Povjerenstvo su činili: izv. prof. dr. sc. Jerko Glavaš; prof. dr. sc. Josip Mesarić; doc. dr. sc. Dražen Ćućić; izv. prof. dr. sc. Boris Crnković te Dario Šebalj, mag. oec.

Čestitamo kolegi Mariu Mutavdžiću na uspješnoj obrani završnog rada! 

Share